Logotyp för Gitarrlärare & Trubadur Martin Ågren i Stockholm
Examensbevis på väggen bredvid gitarrerna.

Om Martin Ågren
och musikföretaget

Här kan du läsa om mina
meriter och om mitt musikföretag.

Om Martin Ågren
och musikföretaget

Här kan du läsa om mina
meriter och om mitt musikföretag.

Examensbevis på väggen bredvid gitarrerna.

Yrkeserfarenhet

Jag (Martin Ågren) har arbetat många år som gitarrlärare i flera olika sammanhang, exempelvis på musikgymnasium, ute på företag, på musikskola (ungefär samma sak som kulturskola, eller Kommunala musikskolan som det hette förr), och även numera i privat regi sedan många år tillbaks. Jag har även utfört många uppdrag som sångare och gitarrist i olika sammanhang och åt flera olika typer av kunder.

Musikexamen

Jag tog examen från Musikhögskolan i Örebro år 2009, och antogs på den högsta nivån (så kallad B-nivå). Där studerade jag till gitarrlärare med akustisk gitarr som huvudinstrument. Mina lärare i huvudinstrumentet på Musikhögskolan var Peder Riis, Mats Norrefalk och Daniel Björnmo.

Jag hade sång som biinstrument på Musikhögskolan. Högskoleutbildningen bedrevs på heltid i sex års tid (varav en termin kammarmusik och fem och en halv år musiklärarutbildning). Före högskoleutbildningen så läste jag två år heltid på Musikerlinjen vid Kaggeholms folkhögskola.

Om musikföretaget

Jag har arbetat heltid som musikföretagare sedan år 2013 då företaget startades. Mitt företag är momsregistrerat och godkänt för F-skatt.

Utmärkelse

Mot slutet av utbildningen på Musikhögskolan, år 2008, tilldelades jag Kungliga Musikaliska Akademiens stipendium för musikstudier. Juryn bestod av lärare på Musikhögskolan. Stipendiet tilldelades utifrån följande kriterier:

  • ● "Studenten skall ha uppvisat såväl djup som bredd i sitt kunnande och ha förutsättningar att bli en god lärare/musiker med framstående musikalisk kompetens".
  • ● "Studenten skall under studietiden ha arbetat målmedvetet och ansvarstagande, såväl individuellt som solidariskt med sina studiekamrater".
  • ● "Studenten skall vara en god representant för Musikhögskolan i Örebro, såväl socialt som professionellt".
Till toppen av sidan